Ga naar hoofdinhoud

Artikel Agraaf: Verdienmodel CO2-credits krijgt vorm in Alblasserwaard

Per ton vastgelegde CO2 incasseren de veenweide veehouders Ad van Rees en Nico van der Ham uit de Alblasserwaard (indicatief) 80 Euro. De totale CO2 vastlegging per hectare is afhankelijk van de peilverhoging die ze met pompgestuurde waterinfiltratie bewerkstelligen.

De stichting Nationale Koolstofmarkt heeft de werkwijze van deze twee veehouders goedgekeurd en de Rabobank Carbon Bank divisie koopt de eerste CO2 credits. Op dit moment zijn CO2 credits op de dagmarkt ongeveer 80 Euro waard per ton.

Deltamilk participeert

Met de opbrengst van de credits financieren van Rees en van der Ham een deel van hun investering in de verduurzaming van hun bodembeheer. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met de boeren de projectplannen hiervoor ingediend bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De methode om vermeden CO2-uitstoot te verkopen als carbon credits is vastgelegd binnen Valuta voor Veen en is ontwikkeld door Natuur en Milieufederaties.

De boeren werken binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling samen aan oplossingen voor minder bodemdaling en zoeken daarbij naar nieuwe verdienmodellen voor de landbouw van de toekomst. Via deze projecten zijn naast de NMZH en Rabobank ook de zuivelcooperatie Deltamilk, die in deze regio veel leden heeft, Waterschap Rivierenlanden en Wageningen University & Research erbij betrokken.

Onderzoek en opschaling

Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, vertelt: “De toepassing van pompgestuurde waterinfiltratie bij Ad en Nico is de eerste testcase. We zien veel potentieel voor Valuta voor Veen, maar er moet nog wel wat gebeuren om beter aan te sluiten bij de praktijk om tot een goed verdienmodel te komen. Onder andere door een meer eenvoudige wijze van monitoring”.

Ook Barbara Baarsma, CEO Rabobank Carbon Bank, ziet mogelijkheden: “Als partner in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zijn we actief betrokken bij het project dat deze credits oplevert. Verder onderzoek en opschaling is nodig, maar de aanpak is veelbelovend.”

Bron: Agraaf/Beeld: Agraaf
Back To Top
Lid worden