Skip to content

Artikel Agraaf: Utrecht zet in op verkleinen afstand tussen boer en consument

Een gezonder en duurzamer voedselsysteem in de regio. Daar zet het provinciebestuur van Utrecht op in. In het zogenoemde ‘Uitvoeringsprogramma Voedselagenda 2022’ staan de plannen van de provincie beschreven. Met als doel de afstand tussen producent en consument te verkleinen, de consument meer besef te geven over de afkomst van producten en boeren een eerlijke prijs voor hun producten te kunnen bieden.

Met de ‘Voedselagenda’ probeert de provincie verschillende projecten en activiteiten te stimuleren. Zo zou lokaal voedsel meer in horeca, supermarkten en zorginstellingen gebruikt moeten worden. Dit maakt de drempel tot consumeren een stuk lager en makkelijker voor inwoners. Ook zijn er al verschillende initiatieven en projecten, die ondersteuning krijgen van de provincie. In 2022 is een bedrag van 300.000 euro begroot voor het stimuleren van deze initiatieven en projecten.

Het voedsel moet ook makkelijker van de boer bij de consument terecht komen. De voedselketen is vaak te lang. Dit heeft te maken met het feit dat er vaak een aantal knelpunten zijn voor een korte keten. Deze zitten vooral in de logistiek, verwerking en verpakking van producten. Om knelpunten en of obstakels op te lossen is de provincie samen met korte keten initiatieven een onderzoek gestart. In 2021 is men al begonnen met het versterken van de korte keten.

Gezonder voedselsysteem

Veel boeren in Utrecht bieden consumenten al de kans om producten direct op het erf te kopen. Toch legt een groot deel van de producten een lange weg af van de producent naar de consument. Hierdoor is lokaal en duurzaam voedsel niet altijd vanzelfsprekend voor inwoners. Dit moet anders vind de provincie Utrecht. Zij werken aan een regionaal, gezonder en duurzamer voedselsysteem.

,,Met onze aanpak versterken we enerzijds de positie van lokale voedselproducenten en anderzijds maken we consumenten bewuster over gezonde voeding’’ zegt gedeputeerde Huib van Essen. ‘’We gaan de komende jaren belangrijke stappen maken richting een gezonder voedselsysteem in onze regio.’’

Voedselcafé

Een van deze projecten is het organiseren van lokale voedselcafés. In deze cafés ontmoeten voedselproducenten, consumenten, beleidsmakers, leerkrachten en ondernemers elkaar. Hieruit komen weer nieuwe samenwerkingen tot stand. Bijvoorbeeld op het gebied van educatie over voedsel.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden