Skip to content

Artikel Agraaf: Utrecht controleert weer op reclame buitengebied

De provincie Utrecht gaat vanaf volgende maand weer strenger controleren op reclame-uitingen in het buitengebied. Vanwege corona stond het toezicht en de handhaving op spandoeken en borden tijdelijk op een laag pitje, maar dat wordt nu weer opgepakt, meldt de provincie.

De provincie hecht aan een ‘open, net landschap zonder al te veel wildgroei aan borden’. ‘We hopen dat ondernemers andere (digitale) vormen hebben gevonden om klanten te vinden en te binden’, aldus het bestuursorgaan.

Het gaat de provincie vooral om de grote borden soms zelfs inclusief LED-verlichting waar soorten als vleermuizen veel hinder van ondervinden in hun foerageer- en migratiegedrag, laat een woordvoerster weten. Dat soort borden leiden ook nog eens de aandacht van de automobilist af en zijn daarom vanuit verkeerstechnisch perspectief al niet gewenst. Omdat ondernemers het in de corona-periode zwaar hadden, kneep de provincie tijdelijk een oogje toe. De handhaving wordt nu weer opgepakt.

Er is in de landschapsregelgeving nog steeds ruimte voor lokale ondernemers om hun producten onder de aandacht te brengen. Een losstaand bord over de verkoop van agrarische producten mag wel als het in de directe omgeving staat van het verkooppunt. Een bord langs de weg mag maximaal 2 vierkante meter beslaan. Een bord tegen de gevel mag ook. Voor de verkoop van seizoensproducten geldt sowieso een vrijstelling.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden