Ga naar hoofdinhoud

Artikel Agraaf: Subsidie voor boeren in Zuid-Holland die natuur aanleggen

Provincie Zuid-Holland stelt de komende twee jaar 800.000 euro beschikbaar voor boeren, die aan zelfrealisatie van het Natuurnetwerk Nederland doen in de Krimpenerwaard. Het natuurwerk is een onderdeel van het Nederlandse natuurbeleid en heeft als doel om natuur beter te verbinden met agrarisch gebied.

De nieuwe subsidie kunnen boeren gebruiken voor noodzakelijke investeringen voor natuurbeheer. Met deze subsidie kunnen vijf agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard investeren in een aantal zaken. Een kapschuur voor het beweiden van natuurgronden, zes stallen gebaseerd op strooisystemen en vier faciliteiten voor de opslag van vaste mest.

Stappen zetten

Ook een mobiele baggerpomp voor lange, flauwe taludoevers en een hooiwagen voor het afvoeren van gras behoren tot de vijf punten waarin geïnvesteerd wordt. Landgedeputeerde van Zuid-Holland Meindert Stolk: „Op het boerenerf komen veel vraagstukken samen. Door maatregelen die boeren nemen kan de natuur sterker worden. Met hulp van deze subsidie kunnen ze ook daadwerkelijk stappen zetten.”

Het geld is mede beschikbaar gesteld via de Europese POP3 regeling, een subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de landbouw.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden