Ga naar hoofdinhoud

Artikel Agraaf: Onze Weidevogels: Vogelgestuurd maaien om kuikens en nesten te beschermen

Op veel plekken wordt de eerste snede gras gemaaid. Goed om extra rekening te houden met weidevogelnesten en kuikens door vogelgestuurd te maaien. Hoe werkt dat?

Vogelgestuurd maaien kan door variatie aan te brengen in percelen. Afhankelijk van de bedrijfsituatie en aangestuurd door bemestingstrappen en het waterpeil kan de eerste snede in meerdere keren binnengehaald en opgeslagen worden. Door deze variatie hebben kuikens meer kans om te schuilen.

Door variatie in maaidata ontstaan nog te maaien gewas in de randen of nabij gelegen percelen opnieuw etgroen. Die korte groeiende graslandvegetatie is ideaal voor opgroeiende kuikens en vervolglegsels van de kievit, tureluur en scholekster.

Boeren die later in het seizoen pas gaan maaien (tussen 1 juni en 15 augustus) moeten voorkomen dat het gras gaat legeren (plat liggen). Boeren moeten daarom vooraf goed nadenken over de hoeveelheid bemesting, bemestingstrappen en het waterpeil.

Last minute beheer

Niet veel boeren maaien de eerste snede later dan 15 juni. Het komt echter geregeld voor dat na 22 juni een deel van de weidevogelkuikens nog niet vliegvlug is. Als het weidevogelseizoen pas laat op gang is gekomen kan dit nog verder uitlopen tot half juli. Voor zulke situaties kan soms (afhankelijk van de provincie / het collectief) ‘last minute beheer’ afgesloten worden.

Praktische tips

  • Plaats 24 uur voor het maaien stokken met plastic zakken waardoor weidevogelgezinnen zich verplaatsen naa veilige plekken.
  • Een hydraulische wildredder en/of een paar extra ‘ogen op de trekker’ (weidevogelvrijwilligers) kunnen tijdens het maaien goede diensten bewijzen.
  • Laat rond nesten minimaal 50 vierkante meter gras staan. Beter is om het maaien op percelen met nesten uit te stellen om predatie te voorkomen.
  • Maai in het broedseizoen geen grote oppervlakten in één keer.
  • Maai van binnen naar buiten zodat wilde dieren niet naar het midden van het perceel worden gedreven waar ze uiteindelijk geen kant meer op kunnen.


Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden