skip to Main Content

Artikel Agraaf: Onze Weidevogels: Kruidenrijke percelen van collectief Eemland komen mooi op

De vorig jaar ingezaaide kruidenrijke percelen in het gebied van collectief Eemland beginnen al goed te groeien. De kruiden lijken nog wat achter te blijven wat waarschijnlijk komt door het relatief koude voorjaar.

De kruidenrijke graslanden (zo’n 150 hectare) zijn ingezaaid vanwege het nieuwe gruttoproject van het collectief. Voor de aanleg van het kruidenrijke grasland heeft het collectief de hulp ingeroepen van Bloeiend Boerenland. Die ze helpt vanaf de basis, de bodem. Doel van het bodemonderzoek was om de juiste klei-humus complex te realiseren. Bij een juiste verhouding ontstaan er voldoende poriën in de bodem. Meer poriën betekent meer lucht en leven in de bodem. Ofwel, meer microbiologie, zoals schimmels, kevertjes, larfjes, wormen, pissebedden en meer. Die dienen als voedsel voor weidevogels en hun jongen.

Voor de keuze van planten en kruiden is gekeken naar de insecten die het collectief wil aantrekken voor de weidevogels en planten waar de vogels beschutting in kunnen vinden. Ook niet onbelangrijk is het feit dat de percelen geschikt moeten zijn voor ruwvoerwinning omdat ze meedraaien in veehouderijbedrijven.

Plasdrasgebieden

Omdat weidevogels houden van natte plekken in het rand zijn er verschillende plasdrasgebieden aangelegd op de kruidenrijke hectares. Plasdras vraagt een ander type kruidenmengsel met kruiden zie kunnen tegen natte voeten. In plasdras wordt de waterstand hoog gehouden waardoor er vrijwel continu een laagje water staat. Bloeiend Boerenland heeft een speciaal kruidenmengsel ontwikkeld dat bestand is tegen natte voeren én geoogst kan worden als ruwvoer voor de koeien wanneer de gruttojongen groot zijn.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden