Skip to content

Artikel Agraaf: Online informatiebijeenkomst kruidenrijk grasland inpassen – Utrecht (9/2)

Natuur en Milieu Utrecht, LaMi en LTO Noord houden op woensdagavond 9 februari vanaf 20.00 uur een online informatiebijeenkomst over kruidenrijk grasland in de provincie Utrecht.

‘Kruidenrijk grasland is onder andere goed voor de bodem, maakt grasland beter bestand tegen droogte, bevordert biodiversiteit en is goed voor de diergezondheid’, aldus de initiatiefnemers over het thema van de online bijeenkomst op 9 februari. Drie sprekers maken hun opwachting: Joost van der Kroon, Peter Takens en Kirsten Snels.

Bodemtypes

Joost van der Kroon (adviseur bodem en natuurinclusieve landbouw) vertelt over de verschillende bodemtypes in de provincie Utrecht en de kruidenmengsels die bij deze bodems passen. Ook geeft hij tips over de bodemanalyse en geeft hij aan waar een boer op moet letten wanneer hij of zij succesvol kruiden wil in- of doorzaaien.

Management

Peter Takens (Kringlooplandbouw Advies) vertelt welke aanpassingen in het management van de boer nodig zijn om succesvol kruidenrijk grasland te kunnen behouden. Wanneer en hoe kunnen de koeien nog naar buiten? Wat is het maai- en bemestingsadvies? Dit zijn onder meer de vragen waarop Takens een antwoord geeft.

Duurzame bedrijfsplannen

Kirsten Snels (LTO Noord) vertelt meer over het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’, waarin ze onder andere samen met Joost van der Kroon advies geeft over bodem, biodiversiteit en kruidenrijk grasland op het bedrijf.

Deelname

De bijeenkomst (onderdeel van het project ‘Duurzame landbouw met natuur Utrecht’) wordt georganiseerd via Zoom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan via deze link

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden