Ga naar hoofdinhoud

Artikel Agraaf: Landsadvocaat adviseert vergunning van boer af te pakken, LTO reageert fel

„Het intrekken van vergunningen van boeren accepteren wij onder geen beding”, stelt LTO Nederland. In het Algemeen Dagblad staat dinsdag 14 september een advies van de landsadvocaat aan het ministerie van LNV om vergunningen in te trekken van agrarische bedrijven die te veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden. LTO Nederland roept minister Schouten en de Tweede Kamer op om dit plan meteen naar de prullenbak te verwijzen.

„Intrekken van vergunningen! Dit is een onzalig scenario. Aan deze gekkigheid moet een einde komen. Wij accepteren onder geen beding dat boeren rechteloos gemaakt worden,” zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland. De berichtgeving dinsdag 14 september in het Algemeen Dagblad gaat nog veel verder dan het vorige week gelekte scenario van onteigening.

„Als de overheid na Groningen en de toeslagenaffaire overweegt om op deze manier met mensen om te gaan dan is de poging om tot een nieuwe bestuurscultuur te komen bij deze gestorven. We willen inzicht in het gehele pakket dat het kabinet overweegt. Het is nu tijd voor eerlijkheid, transparantie en respect voor boer en burger,” zegt Van der Tak.

Geen oplossing

Het intrekken van vergunningen is net als onteigenen geen oplossing voor de stikstofcrisis, volgens LTO Nederland. Het principe is volstrekt onverenigbaar met goed bestuur en de Nederlandse polder. Zo ga je niet met mensen om.

De precedentwerking van deze stap is ongekend; dit werkt door naar alle ondernemers in Nederland. LTO Nederland zal samen met alle boeren in Nederland juridisch alles uit de kast halen om deze schending van rechten aan te vechten. Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of publieksgericht, dan is het nu wel, stelt LTO Nederland.

Deze on-Nederlandse aanpak is volstrekt onnodig. Boeren-, werkgevers-, bouwers- en natuurorganisaties hebben al in mei een breed gedragen oplossing gepresenteerd. Door een combinatie van brede innovatie, vrijwillig verplaatsen en vrijwillige uitkoop wordt de stikstofreductie van de wettelijk vastgelegde 26 procent versneld naar 40 procent in 2030. LTO Nederland roept de politiek op om daar werk van te maken, te beginnen bij de Prinsjesdagbegroting die over een week officieel wordt gepresenteerd. Voor het plan Duurzaam Evenwicht is vanaf 2022 jaarlijks 1,3 miljard nodig, waarmee bij wijze van spreken morgen kan worden begonnen met het reduceren van de stikstofemissie. En dat met draagvlak in de samenleving, zonder scenario’s van volstrekt onnodige polarisering en rechtsonzekerheid.

Nog geen besluitvorming

Een woordvoerder van het ministerie van LNV bevestigt het bestaan van het advies tegenover het Algemeen Dagblad. „Daar nemen we kennis van. De stappen voor de verdere stikstofaanpak brengen we in kaart en die gaan veel breder dan beëindiging. Er is nog geen besluitvorming.” De woordvoerder zegt dat het ministerie ‘de nodige adviezen’ heeft gekregen. „Zoals gezegd brengen we in kaart wat stappen kunnen zijn voor de verdere stikstofaanpak. Deze exercitie loopt nog. In de gebiedsgerichte aanpak kijken we met de betrokken partijen wat nodig en mogelijk is in overbelaste natuurgebieden.” De verwachting is dat een nieuw kabinet knopen moet doorhakken over de stikstofaanpak.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden