skip to Main Content

Artikel Agraaf: Inspraakmogelijkheid voor minder geborgde zetels in Zuid-Hollandse waterschappen

Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland besluiten naar verwachting op 15 juni over het voorstel om geborgde zetels in waterschappen terug te brengen. Op vrijdag 20 mei is er gelegenheid om in te spreken.

Het voorstel om de hoeveelheid geborgde zetels terug te brengen was een initiatief van PvdA welke op 13 oktober door PS werd aangenomen. Voor de stemming biedt de provincie een mogelijkheid om in te spreken over de geborgde zetels. Dat kan op vrijdag 20 mei. Hoe insprekers zich kunnen aanmelden is te lezen op de website van Provincie Zuid-Holland.

In Zuid-Holland zitten de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Rivierenland. Als PS voor stemt zal dat betekenen dat er in plaats de hoeveelheid geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen wordt verlaagd naar het minimale aantal van zeven. Ook wordt opnieuw gekeken naar de verdeling van de geborgde zetels tussen de categorieën belanghebbenden bedrijven, ongebouwd en natuurterreinen.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden