skip to Main Content

Artikel Agraaf: Boeren gaan nieuw weidevogelgebied Zoetermeerse Meerpolder beheren

Het provinciebestuur van Zuid-Holland is akkoord gegaan met een kavelruil waardoor een weidevogelgebied van 28 hectare bij de Zoetermeerse Meerpolder gerealiseerd kan worden. Als het weidevogelgebied af is gaan boeren uit de polder het gebied beheren.

De Meerpolder bij Zoetermeer is een van de oudste droogmakerijen van Zuid-Holland. De polder bestaat voornamelijk uit grasland voor veehouderij. Met name in het westen van de polder liggen de percelen erg laag, waardoor daar wateroverlast kan optreden. Door regenwater de ruimte te geven binnen het weidevogelgebied, kan mogelijk wateroverlast in andere delen van de polder worden voorkomen. Boeren profiteren van de kavelruil doordat ze grotere kavels dichter bij huis krijgen

Na de zomerperiode gaat de aannemer aan de slag om het weidevogelgebied in te richten. Naar verwachten is het gebied in het najaar van 2021 afgerond.

Samenwerking

Het project in de Meerpolder is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland. In juli 2020 hebben de vier overheden een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om dit alles mogelijk te maken.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden