Skip to content

Artikel AD: Zuid-Holland investeert 1,1 miljoen in weidevogels

Al enkele jaren achter elkaar daalt het aantal broedparen van boerenlandvogels in Zuid-Holland. In 2019 kwam de provincie daarom met het ‘Actieplan boerenlandvogels’. Dit bleek echter niet genoeg. Het aantal weidevogels in de omgeving daalde afgelopen jaar nog steeds. ,,De inspanningen zijn daarom vooral gericht op stoppen van de teruggang”, vertelt Berend Potjer, gedeputeerde (Natuur ) van de provincie Zuid-Holland. 

Met het miljoen dat vrijkomt voor de vogels kunnen natuurorganisaties en landbouwcollectieven een hoop doen. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag met het plaatsen van pompen op zonne-energie om weilanden in het voorjaar natter te maken. Op die manier kunnen vogels makkelijker naar voedsel zoeken. Daarnaast worden stroken met kruidenrijk grasland aangelegd, zodat vogels insecten kunnen vinden en worden er maatregelen genomen om eieren en kuikens te beschermen tegen roofdieren. Dit wordt onder andere gedaan door middel van het plaatsen van rasters, zodat vossen niet meer bij de nesten kunnen komen.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden