Skip to content

Artikel AD: Waarom de patrijs de beste indicator voor de gezondheid van een landbouwecosysteem is

VAN NATURE | Om de patrijs er weer bovenop te helpen, startte men het project Partridge, het Engelse woord voor patrijs. Het internationale project werpt vruchten af, maar de soort waar het allemaal om draait, de patrijs, blijft achter.

Bij de uitvoering van het Partridge-project maakt men gebruik van Interreg, een Europese regeling waarbij partijen uit meerdere landen samenwerken aan projecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Deelnemende organisaties zijn Vogelbescherming Nederland, Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap. In dit project wordt nauw samengewerkt met boeren, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden, vogelwerkgroepen en vrijwilligers.

Back To Top
Lid worden