Skip to content

Artikel AD | Toename bijensoorten in provincie, maar dat betekent niet perse reden voor gejuich

Dat het niet goed gaat met de bijen, zal bij menigeen bekend zijn. Vandaar dat de provincie Zuid-Holland zich al enige jaren inzet voor de beestjes. Nu blijkt het aantal bijensoorten met 34 procent toegenomen. Tijd om op de lauweren te rusten is het echter niet.

Er kan nog niet van de daken geschreeuwd worden dat het goed gaat met bijen en andere bestuivende insecten. En dat terwijl circa 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten van bestuiving afhankelijk is.

Het EIS Kenniscentrum Insecten heeft de provincie onlangs een rapport overhandigd met de huidige bijenstand in Zuid-Holland. Zo zijn er in totaal 206 bijensoorten gevonden, 14 meer dan bij de laatste telling in 2017. Ook is een aantal eerder als ‘verdwenen’ bestempelde soorten weer teruggevonden.

Vooral in de natuur
Veel soorten die op de zogeheten Rode Lijst – die geven een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen – staan, zijn vooral in natuurgebieden waargenomen. De Biesbosch is een van de plekken waar een belangrijke, geïsoleerde populatie huist van de bedreigde knautiabij. Ook in Den Haag en op de Maasvlakte komen nog sterk geïsoleerde bedreigde bijensoorten voor.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden