skip to Main Content

Artikel AD: Otto en Astrid vlogen heel de wereld over voor hun boek over grutto’s: ‘Behoud deze oer-Nederlandse weidevogel’

VAN NATURE | Voor de grutto, onze nationale weidevogel, is het vijf voor twaalf. Er groeien te weinig kuikens op en de populatie blijft dalen. Met het boek Grutto zetten Otto Plantema en Astrid Kant deze kenmerkende weidevogel in het zonnetje.

Onlangs presenteerde de Algemene Rekenkamer haar rapport over het weidevogelbeleid in Nederland. De rekenkamer trok een harde conclusie: de aanpak van de overheid werkte niet. Sinds 2001 is het bedrag dat aan agrarisch natuurbeheer is besteed verachtvoudigd; in dezelfde periode is de gruttostand echter gehalveerd.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over weidevogels concludeerde dat het geld niet doelmatig werd ingezet, zo was er te weinig sturing op effectief beheer, dat er te weinig boeren daadwerkelijk goed weidevogelbeheer uitvoerden en dat er daardoor een onbalans is ontstaan tussen inzet en resultaat.

Back To Top
Lid worden