Ga naar hoofdinhoud

Artikel AD: Miljoenen nodig voor onderhoud buitenruimte Molenlanden

In Molenlanden zijn de komende jaren vele miljoenen euro’s nodig voor onderhoud van de openbare ruimte. In totaal gaat het om 18 miljoen. Dat bedrag is flink hoger dan waar voorheen rekening mee was gehouden.

De belangrijkste reden hiervoor is dat in Molenlanden de afgelopen jaren nieuwe woonwijken zijn gebouwd. Dat betekent dat er meer straten, pleinen en plantsoenen zijn om te onderhouden. De forse investering is nodig om ervoor te zorgen dat het basisniveau op orde blijft. Ook de kosten voor onderhoud zijn de afgelopen jaren gestegen.

De gemeente zegt belang te hechten aan een goede openbare buitenruimte: ,,We moeten immers niet uit het oog verliezen dat deze er primair is voor onze inwoners. Zij zijn de hoofdgebruikers van de buitenruimte. Hun woon- en verblijfsgebied dient goed te functioneren en aantrekkelijk te zijn. Ook ontstaat steeds meer bewustwording en daardoor draagvlak voor maatregelen die bijdragen aan de klimaatopgave en het verhogen van de biodiversiteit.

De gemeenteraad van Molenlanden beslist binnenkort over hoe het op orde houden van de openbare ruimte de komende jaren moet worden gefinancierd.

Bron: AD Rivierenland

 

Back To Top
Lid worden