Ga naar hoofdinhoud

Artikel AD: Het nieuwe Vogeltheater wordt de entree van Kinderdijk: ‘Het gebied kent een grote biodiversiteit’

Kinderdijk is meer dan negentien molens. Die boodschap moet het nieuwe Vogeltheater over gaan brengen aan bezoekers. ,,Dit geeft een nieuwe dimensie aan een wandeltocht langs de molens’’, aldus directeur-bestuurder Peter-Jan van Steenbergen.

Kinderdijk is meer dan negentien molens. Die boodschap moet het nieuwe Vogeltheater over gaan brengen aan bezoekers. ,,Dit geeft een nieuwe dimensie aan een wandeltocht langs de molens’’, aldus directeur-bestuurder Peter-Jan van Steenbergen.

De snor, purperreiger en boerenzwaluw zijn bijzondere en zeldzame soorten die zich in de boezems en polder van Kinderdijk verschuilen. ,,Hier broedt zelfs een van de grootste purperreigerkolonies’’, vertelt Peter-Jan van Steenbergen, directeur-bestuurder bij Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Vogeltheater
Bezoekers van Kinderdijk maken niet direct kennis met de grote biodiversiteit in het gebied: ,,Het gaat toch al snel over het mooie decor; de molens en de eeuwenoude gemalen.’’ Het Vogeltheater, dat onlangs officieel opende, gaat daar verandering in brengen. ,,Dit wordt de entree van Kinderdijk. Vanaf volgend jaar wordt het Vogeltheater meegenomen in de rondleidingen, zo wordt het bijzondere verhaal van de natuur ook verteld.’’

Tijdens de rondleidingen krijgen bezoekers informatie over 22 verschillende kwetsbare en alledaagse vogelsoorten die in het gebied leven. Achter de rode toneelgordijnen in de ruimte komt het ‘theater’ tevoorschijn: een weids uitzicht over de Hooge Boezem van de Overwaard. Met verrekijkers en een jukebox, waarop vogelgeluiden te beluisteren zijn, kunnen bezoekers kennismaken met diverse vogels. ,,Een stukje educatie voor jong en oud.’’

Huis-tuin-en-keukenvogels, zoals koolmezen en huismussen, zijn vooral bij de molens te vinden. Verder in het gebied bevinden zich veel verschillende moeras-watervogels en weidevogels. Hierom maken de Kinderdijkse boezems en de aangrenzende polders Blokweer en Nieuw-Lekkerland deel uit van het Natura 2000-gebied, een Europees netwerk voor beschermde natuur.

Kijk maar eens op Google Earth, dan zie je door de jaren heen dat er steeds meer stukken riet verdwijnen

Richard Slagboom

,,Dit bijzondere landschap is door de jaren heen gecreëerd door de mens. Met gemalen werd al eeuwen het water uit de poldergrond in de rivier geloosd. De systemen werden steeds beter, waarbij de kracht van de wind werd gekoppeld aan stoom-, diesel- en elektrische gemalen.’’ De nieuwe systemen zorgden ervoor dat het waterpeil minder ging fluctueren, daardoor ontstonden er rietkragen langs de oevers die van belang zijn voor broedvogels.

Riet verdwijnt

Richard Slagboom kent de boezems en polder van Kinderdijk op zijn duimpje. Als vrijwilliger bij Natuur- en Vogelwacht in Alblasserwaard is Slagboom regelmatig in het gebied diersoorten aan het tellen. ,,Kinderdijk is een ontoegankelijk gebied door de vele moerassen. Bovendien is het een rustplek in een drukke omgeving, pal tegen het centrum van Alblasserdam en dichtbij Rotterdam. Je zult dan ook snel vogelsoorten tegenkomen die je nergens anders ziet.’’

Slagboom vindt het ‘hartstikke goed’ dat de natuurwaarde van het gebied benoemd wordt in de tentoonstelling. ,,Die kant van het verhaal ontbrak nog.’’ Wel plaatst hij de kanttekening dat Natuur- en Vogelwacht zich zorgen maakt om het gebied. ,,Kijk maar eens op Google Earth, dan zie je door de jaren heen dat er steeds meer stukken riet verdwijnen en het wordt lastig om dat terug te krijgen.’’

Volgens Slagboom valt er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe dit precies komt: ,,Dat komt door een scala aan factoren: het oude beheer, wisselende waterstanden en de toename van het aantal grauwe granzen, dat het riet opeet. We zien dat de snor, een zangvogel, daardoor minder voorkomt in de Hoge Boezem van de Overwaard, waar de kwaliteit van het riet hard achteruit is gegaan. Als de hoeveelheid riet blijft afnemen, zal de purperreiger moeten uitwijken naar struikgewassen om te broeden.’’

Bron: AD Rivierenland/Beeld: Cor de Kock

 

Back To Top
Lid worden