Skip to content

Artikel AD: Cranberries telen om bodemdaling tegen te gaan: ‘Experimenteren loont, daling is grootste kopzorg’

Boeren, bestuurders en belangenorganisaties hebben gedeputeerde Meindert Stolk van Zuid-Holland rondgeleid door de Alblasserwaard. De politicus bracht een werkbezoek aan de regio, vanwege de vele uitdagingen in het veenweidegebied. Grootste ‘kopzorg’: de bodemdaling. 

Vorig jaar stelde het Rijk 22 miljoen euro beschikbaar om de veenweidegebieden rondom de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard aan te pakken. Onder meer bodemdaling is er een groot probleem. Dat komt omdat op de van oorsprong erg natte en drassige veengrond koeien grazen. Daardoor wordt het waterpeil lager en dat zorgt ervoor dat het veen oxideert; CO2 verdwijnt de lucht in en de bodem daalt.

Boeren spelen volgens Stolk een cruciale rol in de uiteindelijke oplossing. Juist daarom bracht hij een bezoek aan onder meer de melkveehouderij van vader en zoon Van Rees in Brandwijk. Zij doen mee aan een proef van de ‘Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’, rondom de kaasfabriek De Graafstroom. Het doel is minder bodemdaling, minder CO2-uitstoot en een grotere biodiversiteit.

Van Rees heeft onder andere drukdrainage laten aanleggen om bodemdaling tegen te gaan. Stolk: ,,Vandaag zien we dat het kan: dat boeren zich volop inzetten én dat samenwerking hierbij loont. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Cranberries

In de Krimpenerwaard bekeek Stolk de mogelijkheden van alternatieve teelten. Zo telen ondernemers er cranberries, een gewas dat het bij uitstek goed doet op natte bodems, zoals veen. Doordat het grondwaterpeil hoog kan blijven, verdroogt het veen minder en vindt er minder bodemdaling plaats en dus komt er ook minder CO2 vrij. Stolk: ,,Ik snap dat niet iedere boer de overstap kan of wil maken van melkvee naar cranberries. Maar dit soort voorbeelden laten wel zien dat het de moeite waard is om te experimenteren.”

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden