skip to Main Content

Aandacht voor Kleine Landschapselementen

Aandacht Voor Kleine Landschapselementen

VIJFHEERENLANDEN • Agrariërs in Vijfheerenlanden die bereid zijn om kleine landschapselementen op hun grondgebied aan te leggen, kunnen rekenen op steun van de provincie Utrecht. Ook de gemeente staat klaar om dergelijke initiatieven te steunen.

Bloeiende slootkanten, statige lanen, kleine bosjes en houtwallen, mooie oevers en fraaie poelen geven het landschap karakter en schoonheid. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit.

“Zulke kleine landschapselementen waren vroeger schering en inslag. Van lieverlee is steeds meer grond door ingrijpen van de mens veranderd in cultuurlandschap en verdwenen die fraaie landschapselementen. Dat is niet goed voor de natuur en de biodiversiteit”, zegt wethouder Maks van Middelkoop.

Stimuleren
Vorig jaar vond de provincie Utrecht dat het anders moest, waarop werd besloten het behoud, het herstel en de aanleg van dergelijke landschapselementen te gaan stimuleren. Utrecht trok hiervoor een half miljoen euro uit.

Veertien gemeenten uit de provincie besloten vorig jaar mee te gaan werken aan dat landschapsherstel en inmiddels heeft ook gemeente Vijfheerenlanden zich bij het initiatief aangesloten. “Ons doel is om het landschap aantrekkelijker te maken voor mens en dier”, zegt Van Middelkoop.

Agrariërs
In de praktijk gaat het initiatief uit van agrariërs die bereid zijn dergelijke landschapselementen op hun grond te realiseren. Ze kunnen dat bij provincie en gemeente melden via hun agrarische collectieven of natuurverenigingen.

Als de plannen worden goedgekeurd, zorgt de provincie voor financiële ondersteuning, terwijl de gemeente meehelpt om de vergunning in orde te brengen. Mogelijk dat Vijfheerenlanden ook nog een financieel steuntje in de rug kan geven, want de gemeente heeft dit jaar 30.000 euro voor het project uitgetrokken.

Particulieren
“De agrariërs investeren in het project en provincie en gemeenten helpen mee.” Binnenkort kunnen ook particulieren meedoen, maar de initiatiefnemers zijn op dit moment nog bezig om ook voor die groep een subsidieregeling in het leven te roepen.

Alle nadere informatie is te vinden op de website van de provincie Utrecht onder vermelding van ‘kleine landschapselementen’.

Bron: het Kontakt/Beeld: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Back To Top
Lid worden