Vaarroutenetwerk

Beleef de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vanaf het water!

We zijn trots op ons gebied en willen de bezoeker graag laten meegenieten van al het moois wat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te bieden heeft.  Inmiddels zijn de fietsroutes ontwikkeld en aan een wandelroutenetwerk wordt gewerkt. Echter, een vaarroutenetwerk was er nog niet en dat terwijl we zoveel mooie waterwegen hebben! Reden voor Den Hâneker  werkgroep Plattelandstoerisme & Streekproducten om het initiatief te nemen voor het realiseren van een regionaal vaarroutenetwerk, zodat het gebied ook beleefbaar is vanaf het water.

vaarroutenetwerk Alblasserwaard
Op 14 oktober 2015 is het project “Realisatie Regionaal Vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden” van Den Hâneker van start gegaan en zijn de eerste stappen gezet. Het is de bedoeling dat op juni  2016 een aantrekkelijk vaarroutenetwerk gerealiseerd is in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, waarbij de beleving van het gebied een belangrijke plaats krijgt. Dit gaat over natuurbeleving, maar natuurlijk ook cultuur-historische beleving.

Wat gaan we doen?

In vier werkgroepen worden de acties die we met elkaar op 14 oktober in kaart hebben gebracht verder uitgewerkt.  De werkgroepen zijn als volgt ingedeeld:

De werkgroep Routes werkt aan:
• Min. 10 vaarroutes
• Routekaarten

De werkgroep Infrastructurele Voorzieningen werkt aan:
• 5 bestaande steigers renoveren
• 10 nieuwe steigers realiseren
• 75 Routebordjes
• 10 Informatiepanelen

De werkgroep Informatie & Communicatie werkt aan:
• Gebiedsinformatie langs de routes (zowel digitaal als via foldermateriaal)

De werkgroep Historische Vereniging Binnenwaard werkt aan:
• Historische overtoom ter hoogte van de Alblasserpoort
• Kleine monumenten langs de vaarroutes
• Gebiedsinformatie
• Format/Blauwdruk voor andere Historische Verenigingen tbv kleine monumenten langs routes


Aandacht voor het Vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in het magazine Dichterbij van de Rabobank, najaar 2016.

Feestelijke oplevering

Op zaterdag 22 april 2017 wordt het regionale vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden officieel in gebruik genomen en wordt er een overtoom onthuld in het Alblasserbos langs de Sliedrechtse binnenvliet en het terrein van de Gasunie. De overtoom is aangelegd als onderdeel van het vaarroutenetwerk dat op verschillende plaatsen in de Alblasserwaard is gerealiseerd en is een uniek cultuurhistorische element dat in vroeger tijden door bewoners van de Alblasserwaard veelvuldig werd gebruikt.

Via de nieuwsbrief en website van Den Hâneker houden we u op de hoogte van dit project.

Mocht u de startbijeenkomst gemist hebben, maar zou u wel in een van de werkgroepen mee willen doen, meldt u dan aan bij Marieke Kok (marieke@intempore.nl).


Foto Wilma de Moel

Lid worden