Even opladen

Het project ‘Even opladen’ bestaat uit drie delen.

De oplaadpalen:

Het idee is om in de streek energie op te wekken met zonnepanelen en deze energie beschikbaar te stellen aan mensen met elektrische fietsen of chauffeurs van scootmobielen. De palen staan verspreid over het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Uitgangspunt is dat op elke plaats in het gebied binnen 10 kilometer een oplaadpaal binnen bereik is. De palen zijn geplaatst bij adressen, waar ook iets te doen is. Het opladen vraagt enige tijd en het hoort bij deze streek, dat men de tijd niet in ledigheid doorbrengt…

Folderkast:

Bij elke paal vindt men ook een folderkast. Het idee is, dat men tijdens het opladen even in de folderkast kan snuffelen om te kijken wat er allemaal nog meer te zien en te beleven is. De ondernemers zorgen er voor dat de inhoud van de kast actueel is, dat er voldoende variatie is en dat er zoveel zijn, dat men exemplaren waar men interesse in heeft ook kan meenemen.

Routeboekje:

Het derde deel van het project is de ontwikkeling van dit routeboekje. De fietsroutes verbinden de adressen van de oplaadpalen met elkaar. Als oplaadpunten voor en wandelaars en fietsers zijn de adressen met horeca aangegeven. De wens van de makers is, dat u er veel plezier aan zult beleven:

ROUTEBOEKJE INZIEN:

Overige doelen:
Bovenstaande doelen zijn concreet en markeren het einde van het project. Toch beoogt het bestuur van Den Hâneker meer te bereiken met dit project. Zij verwacht, dat dit project een bijdrage zal leveren in de keuzes van burgers, boeren en ondernemers voor duurzaamheid. Wij hebben een prachtig gebied, maar willen dat ook graag behouden.

  • Energie opwekken in de eigen streek.
  • Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het plattelands toerisme.
  • Het project helpt mensen, die gebonden zijn aan een elektrische fiets, of scootmobiel.

europa
Project Even Opladen: Europa investeert in zijn platteland!

Een foto impressie:

De lente komt er aan !!! Dan kan de regio gebruik gaan maken van de resultaten van het project Even Opladen. Er zijn 5 fietsroutes en 2 wandelroutes ontwikkeld en in een prachtig boekje bijeengebracht. Ook zijn er 25 oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobielen. Bij alle oplaadpunten is een folderkast aanwezig. Hiervan zijn er 21 geplaatst in het kader van het project. In deze folderkasten is alle informatie over de regio te vinden.

Het project is een prachtig stuk plattelandsontwikkeling, waar wij als Hâneker heel trots op zijn. Wij zijn heel benieuwd naar de ervaringen in de komende periode.
Het project wordt voor 44 % betaald uit het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert hiermee in haar platteland. Zij ondersteunt initiatieven van particulieren, gemeenten, ondernemers en organisaties van het platteland. Samenwerking en innovatie staan hierbij centraal.

Omdat het gebied zelf bepaalt welke onderwerpen en ontwikkelingen belangrijk zijn, worden de plannen eerst beoordeeld door de Plaatselijke Groep. In deze PG zijn de provincie, de gemeenten en andere belangenorganisaties vertegenwoordigd.

Het project is nu afgerond. Alle deelnemers hebben de inspanningsverplichting om minimaal 5 jaar de voorziening beschikbaar te houden voor bewoners en bezoekers van de streek.
De routeboekjes zijn verkrijgbaar bij alle oplaadpunten en bij de VVV informatie punten.
Informatie over het project: info@denhaneker.nl.

Foto: Hier nog in de sneeuw! Het zonnepaneel en de folderkast bij elkaar:

Sponsors:

Lid worden