Skip to content

ʻDe Nieuwe Boerenfamilieʼ gelanceerd

Het initiatief De Nieuwe Boerenfamilie is op 27 november van start gegaan. Het nieuwe platform moet boeren in contact brengen met professionals uit andere vakgebieden om de landbouwsector zowel online als offline te vernieuwen.

Met de vernieuwing van de landbouwsector doelt De Nieuwe Boerenfamilie op het duurzamer en toekomstgerichter maken van boerenbedrijven. Hiervoor wil het platform de hulp inschakelen van iedereen die bereid is om bij te dragen aan dit doel. Ontwerpers, koks, bodemdeskundigen, financieel experts, juristen, ambtenaren: iedereen kan onderdeel worden van De Nieuwe Boerenfamilie. Zo laten de initiatiefnemers weten. De deelnemers moeten een frisse blik op het boerenbedrijf brengen.

Reden voor de start van dit project is dat het grootste deel van de Nederlandse landbouwsector bestaat uit middelgrote bedrijven. De Nieuwe Boerenfamilie zegt dat deze groep het vaak moeilijk heeft en dat zij niet kunnen concurreren met grote boerenbedrijven of met de kleinschalige nichemarkt.

Matchen
Directeur van Food Hub, initiatiefnemer van De Nieuwe Boerenfamilie, Joris Lohman zegt dat de maatschappij steeds meer van boeren verwacht. Hij praat over klimaatvriendelijk werken, bijdragen aan biodiversiteit en kringlooplandbouw. „Veel boeren willen graag aan de slag met ‘nieuwe verdienmodellen’, maar kunnen dit niet alleen. In De Nieuwe Boerenfamilie matchen we boeren met allerlei soorten expertise uit de samenleving. Zo stellen we een nieuwe generatie boeren in staat om de eerste steen te leggen voor de landbouw van morgen.”

Johan Leenders, mede-eigenaar van pluimveehouderij Leenders Kip, sluit zich aan bij de woorden van Lohman. „Ik ben niet de enige boer zijn die graag wil innoveren en experimenteren. Maar om tot een volwaardig product te komen wat de markt in kan is er ook andere expertise nodig naast enkel de onze.”

Boerenversneller
Boeren kunnen zich aanmelden voor de Boerenversneller. Tijdens dit project gaan vijftien boeren negen maanden lang op zoek naar innovatiemogelijkheden binnen hun bedrijf. In deze tijd mogen de boeren hun eigen ‘familie’ samenstellen bestaande uit professionals uit verschillende vakgebieden om een nieuw bedrijfsidee uit te werken tot een nieuw verdienmodel.

De Nieuwe Boerenfamilie is een initiatief van Food Hub en wordt ondersteund door Stichting Doen. Het platform wordt gerealiseerd in samenwerking met de LTO Noord, Vandejong Creative Agency, 5voor1, Impact Hub en Agrio. Boeren en niet-boeren die zich willen aanmelden voor dit initiatief, kunnen dit doen via de website van De Nieuwe Boerenfamilie.

Tekst: Seb van Dijk/Beeld: Joost van Kasteren

Bron: De Nieuwe Boerenfamilie/Agraaf

Back To Top
Lid worden